شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵

شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵

058b7dfd64a3f2-2-2

۱ شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ فرمودی مادرم تویی شور ۳.۷ ۳:۵۵ ۱ ۱۴۶۴ ۷۸۸
۲ شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ مثل خدا بود و نگاهی مهربان داشت واحد ۳.۱ ۳:۱۶ ۱ ۶۰۵ ۴۲۸
۳ شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ حلالم کن دارم میرم از این خونه شور ۵ ۵:۱۸ ۱ ۱۱۳۵ ۱۷۹۵
۴ شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ بد کردم با گناهام به خودم بد کردم شور ۴.۲ ۴:۲۶ ۱ ۷۳۳ ۸۲۲
۵ شب شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵ بسترت جمع کن از خانه بیماری بس است روضه ۲ ۲:۰۲ ۱ ۴۸۵ ۲۸۴
مطالب مشابه
ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!