ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵

ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵

058b9ac3160679-8-2

۱

ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵

بانو سه ماه منتظر این دقیقه ام

روضه

۵

۵:۱۱

۰

۱۴۴

۷۵

۲

ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵

روی زانوم رفتی از دستم

زمینه

۶.۵

۶:۴۹

۰

۳۰۱

۱۹۴

۳

ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵

وای مادر به خدا می زنه بال و پر

شور

۵.۱

۵:۱۶

۰

۳۱۳

۲۵۰

۴

ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵

نماز که می خونم سرم رو رو مهر تربتت می زارم

شور

۶.۱

۶:۲۵

۰

۱۷۰

۱۸۱

۵

ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵

دنیا تو رو از بال و پر انداخته زهرا

واحد

۶.۹

۷:۱۶

۰

۱۲۰

۱۲۱

۶

ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵

یل با هیبت و بی واهمه ای

واحد

۶

۶:۱۵

۰

۷۵

۱۰۶

۷

ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۳۹۵

خستم امون گدای دل شکستم

روضه

۳.۷

۳:۴۶

۰

۸۹

۹۶

مطالب مشابه
ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!