۷ اسفند ۱۳۹۵

۷ اسفند ۱۳۹۵

058b6a89bce0dc-1-2

۱

۷ اسفند ۱۳۹۵

بشین خونه رو آب و جارو نکن

روضه

۱.۷

۱:۴۳

۲

۱۳۸۰

۴۱۵

۲

۷ اسفند ۱۳۹۵

تو که رفتی از این خونه یهو دلم گرفت

زمینه

۴.۱

۴:۱۹

۲

۱۸۲۶

۱۲۱۴

۳

۷ اسفند ۱۳۹۵

تو واسه عشق من موندی تا پای جون

شور

۴.۴

۴:۴۰

۲

۱۱۸۷

۹۲۰

۴

۷ اسفند ۱۳۹۵

زهرا تو را قسم به دیده تر

واحد

۷.۸

۸:۲۵

۲

۹۷۶

۸۱۸

۵

۷ اسفند ۱۳۹۵

پر از کبودیه تنت

واحد

۴.۲

۴:۲۴

۲

۶۶۲

۶۶۴

۶

۷ اسفند ۱۳۹۵

ای دل وا مونده دل تنها مونده

شور

۴.۵

۴:۴۹

۲

۱۴۸۸

۱۲۳۶

۷

۷ اسفند ۱۳۹۵

آنکه کونین بود در کنفش

شعرخوانی

۲.۷

۲:۴۷

۲

۳۳۷

۳۳۳

مطالب مشابه
ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!